Categories Roma

Proiect pentru îmbunătățirea situației romilor din Medgidia

PROGRAM: PHARE 2006 ACCELERATION strategii naționale pentru romi

COMPONENȚĂ: SCHEMĂ DE GESTIONARE A SUBVENȚIILOR PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII

ZONĂ: FORMARE VOCAȚIONALĂ ȘI ACTIVITĂȚI DE GENERARE A VENITURILOR

 1. Formare profesională, recunoaștere a aptitudinilor dobândite prin formare și susținere pentru activitățile romilor de generare a veniturilor

Descriere generală a proiectului

Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității rome din Medgidia, județul Constanța, astfel încât membrii comunității țintă să fie integrați social, prin rezolvarea situației calificării profesionale. Acest proiect este parte dintr-un program de integrare socială a romilor din Medgidia.

Pe parcursul proiectului, s-a pus accentul pe formarea profesională a romilor, în meserii din domeniul construcțiilor și în alte meserii utile comunității de romi. Înregistrarea romilor în acest proiect a fost făcută ca urmare a selecției realizate de reprezentanții primăriei Medgidia și partenerului implicat în proiect, Asociația „Dobrogea” – Liga Deportaților din Cel De-al Doilea Război Mondial.

Prezentul proiect a avut ca scop calificarea unui număr de 45 de persoane rome în meserii cerute de piața muncii. Atât cursurile de calificare, cât și soluțiile de angajare a persoanelor rome în activități generatoare de venituri, au reprezentat subiectul acestui proiect. Prin urmare, s-a urmărit ca romii calificați în aceste meserii să participe activ în implementarea altor două proiecte incluse în program, anume construirea a 10 locuințe sociale pentru membrii comunității rome și a infrastructurii aferente (aranjarea drumurilor de acces, exinderea rețelei de apă curentă și a rețelei de canalizare), într-o zonă populată de romi.

În cadrul proiectului a fost achiziționat următorul echipament:

–   Schele modulare metalice și echipamente specifice pentru izolarea termică exterioară a clădirilor;

–   4 mașini de cusut care vor fi distribuite persoanelor ce participă la cursurile de croitorie;

–   Un modul tip container, cu destinația de coafor, aranjat și echipat corespunzător.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

45 de persoane formate profesional, potrivite pentru angajare, după cum urmează:

 1. 10 zidari;
 2. 10 zugravi;
 3. 10 tâmplari (cu aptitudini pentru lucrările de tâmplărie din PVC și aluminiu);
 4. 8 agenți de curățenie (femei – 5 cu pregătire de spălătorese și 3 cu pregătire de călcătorese);
 5. 3 croitorese;
 6. 4 frizeri.

–   8 locuri de muncă pentru muncitorii calificați în construcții, care vor beneficia de schelele modulare metalice și de echipamentele specifice pentru izolarea termică exterioară a clădirilor;

–   3 coafori – coafori care vor beneficia de modulul de tip container, achiziționat, de asemenea, în cadrul proiectului, și care vor obține un venit din practicarea profesiei;

–   4 croitorese care vor beneficia de cele 4 mașini de cusut achiziționate în cadrul proiectului și care vor obține un venit din practicarea acestei meserii.

Cum a îmbunătățit proiectul situația grupului țintă:

Acest proiect are ca scop creșterea standardului de viață și integrarea socială a membrilor comunității rome din Medgidia, care riscau să fie excluși din societate.

Așadar, efectele estimate ale proiectului se vor manifesta astfel:

 1. Scăderea rezistenței la schimbare a grupului țintă, integrarea acestuia în sistemul social, în grupuri lucrative, ca urmare a aptitudinilor obținute din formare.
 2. Creșterea nivelului de trai al membrilor comunității rome. Dat fiind faptul că familiile rome sunt, în general, numeroase, asigurarea unui venit sigur, obținut de cel puțin un membru al familiei, va avea efecte benefice asupra întregii familii, ceea ce va permite creare de condiții decente de viață.
 3. Perspectiva unui venit sigur, împreună cu conștientizarea avantajelor oferite de formare, vor avea ca efect îmbunătățirea vieții educaționale. Prin urmare, romii din comunitate vor avea un răspuns pozitiv la programele educaționale promovate de autorități.
 4. Accesul la serviciile publice de sănătate pentru familiile rome ale căror membri sunt implicați în activități productive.
 5. Descreșterea fenomenului antisocial din rândul populației rome, ca rezultat al formării crescânde și oportunităților de angajare în activități productive, generatoare de venit.
 6. Amplificarea încrederii în instituțiile publice și în partenerul ONG, Asociația „Dobrogea” – Liga Deportaților din Cel De-al Doilea Război Mondial.
 7. Crearea de nuclee în cadrul comunității rome, care, prin bune practici, vor fi exemple pentru ceilalți membri ai comunității.
 8. La nivel individual, participanții vor dobândi și practica noi abilități și cunoștințe de comunicare, care vor contribui decisiv la creșterea eficienței muncii lor și a formațiunilor de lucru din care fac ei parte, dar și o șansă suplimentară de reintegrare socio-profesională.

Valoarea totală a proiectului: 67.866 Euro

Durata: Ianuarie 2009 – Noiembrie 2010

 

 1. Infrastructură mică pentru zona alocată construcției de locuințe sociale pentru 10 familii de romi din municipiul Medgidia – județul Constanța

Valoarea totală a proiectului: 214.852 Euro

Durata: Ianuarie 2009 – Noiembrie 2010

Proiectul dezvoltat de Consiliul Local al orașului Medgidia, județul Constanța, în parteneriat cu Asociația ONG „Dobrogea” – Liga Deportaților din Cel De-al Doilea Război Mondial, are un buget de 214.852 Euro, din care 193.366 Euro reprezintă contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României, și are ca scop construirea a două case și asigurarea utilităților și căilor de acces către întreaga zonă alocată de primăria orașului Medgidia, pentru construirea locuințelor sociale, ale căror beneficiari vor fi membrii comunității rome din Medgidia.

În cadrul proiectului, 6 persoane rome au început un program de formare profesională în domeniul construcțiilor. Acestea fac parte din cele 10 familii fără posibilități materiale, care au fost selectate pentru a beneficia de case noi, care le vor asigura condiții decente de viață.

Primăria orașului Medgidia își asumă executarea rețelelor de apă și de canalizare și a conexiunilor pentru cele 10 locuințe, calea de acces și alte lucrări care pot fi executate prin Direcția de Servicii Publice, astfel încât, la finalizarea acestora, beneficiarii direcți vor avea toate condițiile unei vieți decente.

Activitățile practice incluse în programul de formare profesională se desfășoară sub coordonarea furnizorului de formare profesională din cadrul Departamentului de Servicii Publice din Medgidia, care permite participarea activă a studenților la construirea propriilor case și a infrastructurii aferente.

 1. Construirea de locuințe sociale (inclusiv infrastructura mică) pentru 8 familii rome din Medgidia – județul Constanța

Valoarea totală a proiectului: 239.620 Euro

Durata: Ianuarie 2009 – Noiembrie 2010

Consiliul Local al orașului Medgidia, județul Constanța, în parteneriat cu Asociația ONG „Dobrogea” – Liga Deportaților din Cel De-al Doilea Război Mondial, coordonează proiectul intitulat „Construirea de locuințe sociale pentru 8 familii rome din Medgidia – județul Constanța”. Proiectul are un buget de 239.620 Euro, din care 200.000 Euro reprezintă contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României, și intenționează să contribuie la integrarea socială a romilor din Medgidia.

Un pas important în desfășurarea proiectului a fost selecția celor 8 familii rome care vor beneficia de condițiile decente de viață, într-o casă nouă, dar și de formarea profesională ce le va oferi acestora o șansă reală la accesarea pieței muncii. Selecția celor 8 familii a fost realizată de o comisie alcătuită din reprezentanți ai Consiliului Local al orașului Medgidia și ai partenerului ONG, pe baza criteriilor stabilite de comun acord.

Fiecare membru al fiecărei dintre cele opt familii alese va urma cursurile programului de formare profesională, urmând să obțină astfel aptitudini în ocupații practice, ce le vor facilita accesul pe piața muncii, fapt ce va contribui remarcabil la integrarea socială a familiilor.

Cele 8 familii ce vor beneficia de case, susținute de alți membri ai comunității locale, vor participa activ la lucrările de construcție, prin acțiuni voluntare, organizate de reprezentanții ONG-ului partener al proiectului. Toate aceste activități vor fi susținute de primăria orașului Medgidia și vor avea ca efect scăderea semnificativă a marginalizării sociale a membrilor romi din Medgidia.

 

About Author

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *